استقرار کاروان تفریحی جهت ایستگاه غربالگری کروناویروس در شهرستان خِرامه

جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه-کاروان تفریحی ایستگاه غربالگری

چاپ

 

 

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در تاریخ 22 اسفندماه 1398 بنا به نیاز ایستگاه غربالگری جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه 1 عدد کاروان تفریحی با هماهنگی رئیس محترم اداره فنی و حرفه ای شهرستان خرامه جهت استفاده داوطلبین این جمعیت در محل ایستگاه غربالگری مستقر گردید.