خبر خرامه - شنا در دریاچه ای مملو از عروس های دریایی
»  طبیعت   »   شنا در دریاچه ای مملو از عروس های دریایی


شنا در دریاچه ای مملو از عروس های دریایی

3:09
187 بازدید
24 خرداد 1394

این دریاچه در مجمع الجزایر پائولا یکی از جالبترین نقاط جهان برای جانور شناسان است . این دریاچه ۱۲ هزار سال قبل شکل گرفته است.طبق بررسی های انجام شده مشخص شده است که در این دریاچه بیش از ۲ میلیون عروس دریایی زندگی می کنند . به همین علت نام این دریاچه را دریاچه عروسهای دریایی گذاشته اند.

ویدئوهای مرتبط

نماواهای خبر خِرامه

موضوع ویدئو

تست سرعت برای جگوار
19

امتیاز

440 بازدید
تست سرعت برای جگوار
13

امتیاز

292 بازدید
تست سرعت برای جگوار
11

امتیاز

292 بازدید
تست سرعت برای جگوار
11

امتیاز

242 بازدید
تست سرعت برای جگوار
12

امتیاز

248 بازدید
تست سرعت برای جگوار
9

امتیاز

210 بازدید