پنجشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷

تماس با ما

آدرس دفتر خبر خرامه : فارس – شهرستان خرامه – خیابان همام الدین کربالی – جنب مسجد محمدیه

تلفن : 07132727047

کد پستی : 7344183374

رایانامه : khabarekherameh@gmail.com

  • موضوعات

  • تبلیغات خبر خِرامه
  • اجتماعی

  • تارنمای خبر خِرامه