عملیات انتقال آب شهرستان خرامه سرعت گیرد

عملیات انتقال آب خرامه

چاپ

به گزارش ایرنا فرهاد جهانخواه جمعه در بازدید از پروژه های عمرانی مربوط به انتقال آب شرب و صنعت از سد درود زن به شهرستان خرامه بیان کرد:دولت توجه ویژه به خدمات رسانی از جمله اجرای پروژه های عمرانی و زیر بنایی، راه سازی، بهسازی، آب، برق، گاز رسانی، ارائه تسهیلات و ایجاد اشتغالزایی به شهرستان داشته و خواهد داشت.

عملیات انتقال آب خرامه
وی افزود: باتوجه به وضعیت منطقه و کمبود بارش و خشکسالی‌های متوالی در چند سال اخیر و از بین رفتن آب‌های زیرزمینی و سطحی، انتقال آب شرب و صنعت به شهرستان خرامه امر ضروری است.
جهانخواه گفت: اجرای این پروژه با کلنگ زنی استاندار فارس در آبان ماه امسال 96 شروع شده و باید با اهتمام مسئولین آب منطقه‌ای و متولیان اجرای پروژه، عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب و صنعت از سد درودزن به خرامه با سرعت بیشتری انجام گیرد.
نماینده و مجری طرح آب منطقه ای خط انتقال آب به شهرستان خرامه عنوان کرد: عملیات اجرای مخزن ذخیره و انتقال آب آغاز شده و باجدیت ادامه خواهد یافت.
علی غفاری افزود: مشخصات خط انتقال آب شرب از سد درودزن به شهرستان به طول 98 کیلومتر و سه مخزن پمپاژ در طول مسیر و یک مخزن جهت ذخیره در منطقه کوه تیر عملیات آغاز شده و همچنین آب انتقال یافته 662 لیتر در ثانیه و 5/2 میلیون لیتر در سال است.
وی افزود: از این مقدار 518 لیتر در ثانیه که حجمی قریب به 84 درصد از آب انتقال یافته به شهرستان خرامه است که از این مقدار 280 لیتر در ثانیه به صنعت و مقدار باقی مانده به آب شرب شهر و روستاهای شهرستان اختصاص می‌یابد.
خرامه در شرق شیراز واقع شده است.