ایجاد کمربندی موقت توسط شهرداری و شورای اسلامی شهرستان خرامه

خبر خرامه - شهرداری و شورای شهر خرامه (6)

چاپ

اعضای شورای شهر دور پنجم از ابتدای شروع فعالیت خود اولین اولویت کاری خود را حل مشکل کمربندی بیان نمودند لذا از آنجا که احداث کمربندی از وظایف اداه راه و شهرسازی می باشد. در پی حل این موضوع جلسات مختلفی با مسئولین برگزار نمودند و چون از این جلسات بهره ای نبردند در اقدامی بصورت جهادی اقدام به ایجاد مسیر موقت به جهت فرارسیدن ایام محرم و جلوگیری از راه بندان در خیابان ها نمودند و از آنجا که این مسیر خود بسیاری از مشکلات ترافیکی شهر را حل می نمود بر آن شدند تا مسیر فوق را تقویت نمایند و جهت ادامه مسیر بلوار غدیر و احداث پل روی رودخانه امامزاده اسحاق(ع) 12 باکس ترافیکی نیز خریداری شد.

خبر خرامه - شهرداری و شورای شهر خرامه (6)

این عملیات بخشی از پروژه بلوار غدیر است که زیرسازی ، خرید باکس و قیرپاشی نزدیک به 60 میلیون تومان هزینه خواهد داشت ودر ابتدا 12 متر این بلوار را پوشش می دهد و در آینده 12 متر دیگر به آن اضافه خواهد شد تا مسیر بلوار بصورت مستقیم  باز گردد.